Advokátní kancelář Mgr. Martina KRTILA poskytuje

Komplexní právní služby zejména v oblastech: občanské právo, obchodní právo, trestní obhajoby, správce konkursní podstaty, daňový poradce a další dále uvedené

Advokátní kancelář od roku 1997 poskytuje svým klientům právní pomoc spočívající v zastoupení před soudy civilními, rozhodčími, i trestními a dále veškerými orgány státní správy. V právním zastoupení klientů advokát sepisuje veškeré potřebné listiny, činí příslušná podání jménem svých klientů a poskytuje právní pomoc v oblasti řešení sporů v celém rozsahu platného tuzemského práva

Výhodou úzké spolupráce klienta a samostatného advokáta je především dokonalá znalost každého jednotlivého případu, následná možnost optimalizace řešení dle potřeb klienta a celková flexibilita.

Vzdělání:

  • Střední ekonomická škola se zaměřením na zahraniční obchod, ukončeno maturitou v roce 1988
  • Člen České advokátní komory v Praze (č.osv.4709), Advokátní koncipient v letech 1994 - 1996
  • Samostatný advokát od r.1997
  • Konkursní správce; zapsán v seznamu konkursních správců u Městského soudu v Praze od r.1999