SMLOUVY A DOHODY

 • příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv, zejména :
  • smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
  • smlouvy spoluvlastnické
  • smlouvy o věcných břemenech
  • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi
  • smlouvy o dílo
  • smlouvy o převodech obchodních podílů
  • smlouvy zprostředkovatelské
  • smlouvy o obchodním zastoupení
  • smlouvy o postoupení pohledávek
  • smlouvy o převzetí závazku
  • smlouvy nájemní a podnájemní
  • smlouvy o převodech členství v družstvech
  • smlouvy zakládající zajištění závazku - zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.
 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky;
 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů.