Odměna advokáta, advokátní tarif

Veškeré advokátní služby jsou poskytovány v souladu s advokátním tarifem dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č.177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.
Ve většině obchodních případů lze dohodnout i smluvní odměnu.
Advokát je samostatně připojištěn nad rámec běžného pojištění v souladu s členstvím v České advokátní komoře.

Odměna může být sjednaná např. jako:

  • Adresa kanceláře:
  • odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem;
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby;
  • pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby;
  • paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem;
  • podílová odměna, podle výsledku sporu.

Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu.
Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, ještě před počátkem poskytování právních služeb.