OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo - zakládání společností, jejich zápis do obchodního rejstříku, zajištění běžné agendy - navyšování a snižování základního kapitálu - akcionářské dohody - likvidace či oddlužení společností včetně vymáhání pohledávek soudní cestou - úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady - podnikání a investování zahraničních osob v ČR - příprava a sepis smluv.

  • právo obchodních společností a družstev;
  • zakládání a změny obchodních společností a družstev;
  • převody obchodních podílů;
  • obchodní závazkové vztahy;
  • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod;
  • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů;
  • zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení.