BYTOVÉ PRÁVO

Advokáti na bytové právo jsou nenahraditelní z hlediska oboustranné bezpečnosti u pronajímaných, nebo prodávaných realit (prodejce/pronajímatel versus kupce/nájemník). Advokát na bytové právo Mgr. Martin Krtil, zajistí smluvní krytí pro obchod s nemovitostmi, pronájmy bytových a nebytových prostor a další služby, jako zastupování u soudu ve všech typech sporů, týkajících se bytového práva.

 • převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví);
 • družstevní byty vč. převodů členství v družstvu;
 • nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů;
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce;
 • společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání;
 • přechody nájmu bytu na spolužijící osoby;
 • výměny bytů;
 • výpovědi nájmů a podnájmů;
 • vyklizení bytů a nebytových prostor;
 • smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů;
 • zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů;
 • právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek;
 • právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby;
 • sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou;
 • advokát na bytové právo Vás zastoupí ve všech sporech s bytovou problematikou