ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY A JINÝMI ORGÁNY

Advokátní kancelář zajišťuje:

  • kompletní právní servis, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby a případných opravných prostředků vč. zastupování u soudních jednání;
  • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů vč. Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR;
  • zastupování v rozhodčím řízení;
  • zastupování v řízení před orgány státní správy a územní samosprávy;
  • zastupování poškozených v trestním řízení.