NEMOVITOSTI

Nemovitosti - nákup a prodej nemovitostí - nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce - zástavní práva - věcná břemena - oddlužení nemovitostí a jiné spory

 • převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví;
 • úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu;
 • vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví;
 • nájmy a podnájmy nemovitostí;
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo;
 • vydržení vlastnického práva;
 • zastupování v řízení s katastrálními úřady;
 • zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů;
 • sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí;
 • zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí;
 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky.