KONKURS A VYROVNÁNÍ

Konkurs a vyrovnání - dlouholetá praxe konkursního správce úpadců.

Působnost konkursního správce v rámci celé ČR - konkursní správce např. stavebních, stavebně-technických a obchodních firem, zemědělské a potravinářské společnosti, společnosti provozující nestátní zdravotnické zařízení, společnosti podnikající v textilním průmyslu a též konkursní správce fotbalového klubu U některých úpadců bylo nutno pokračovat v podnikatelské činnosti a tento subjekt z pozice konkursního správce dále řídit.

Konkursní správce; zapsán v seznamu konkursních správců u Městského soudu v Praze od r.1999