DĚDICKÉ PRÁVO

  • nabývání dědictví;
  • závěti a vydědění;
  • ochrana oprávněného dědice;
  • zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu;
  • dodatečné projednání dědictví;
  • zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění;
  • zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva.